Deklaracja Członkowska

Aby zostać członkiem Wielkiej Polonii należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać jej skan na adres: deklaracje@wielkapolonia.pl

Deklaracja-WP

lub przesłać na adres siedziby Wielkiej Polonii – ul. Andersa 29 00-159 Warszawa lub dostarczyć deklarację osobiście.

Członkiem Wielkiej Polonii zostaje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

Informacje o przyjęciu do Stowarzyszenia przesyłana jest drogą mailową.

Składka roczna wynosi 100zł